Podmínky užití věrnostního systému
 • Věrnostní program Aquapalace Praha je dobrovolným věrnostním programem založeným a zajišťovaným společností GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s., IČO 276 42 127, se sídlem Na Struze 227/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11435 (dále jen „Provozovatel“).
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla věrnostního programu Aquapalace Praha (dále jen „Pravidla“) a výši a formu všech bonusů k němu se vážících.
 • Účast ve věrnostním programu je dobrovolná a není nároková. Účastníkem se může stát fyzická osoba starší 15 roků, která splní podmínky stanovené Provozovatelem pro vstup do programu a souhlasí s těmito Podmínkami.
  • Účastenství vzniká vyplněním registračního formuláře do věrnostního programu. Splnění podmínek členství ve věrnostním programu bude Provozovatel akceptovat pouze správně vyplněnou žádostí o registraci do programu.
  • Žádost o registraci do věrnostního programu lze podat vyplněním registračního formuláře prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele na www.aquapalace.cz („webové rozhraní Provozovatele“).
  • V registračním formuláři je požadováno vyplnění následujících údajů: jméno, příjmení, PSČ, telefon, adresa elektronické pošty (e-mail), ostatní údaje jsou dobrovolné.
 • Věrnostní karta se zákazníkovi vydává osobně na základě žádosti zákazníka na pokladnách Aquapalace Praha do Vodního Světa. V případě ztráty, odcizení nebo mechanického poškození věrnostní karty je vydání nové karty zpoplatněno částkou 50,- Kč. Žádost o vydání duplikátu věrnostní karty je potřeba poslat emailem na info@aquapalace.cz nebo lze vyřídit po předložení občanského průkazu a ověření na pokladnách do Vodního Světa.
 • Věrnostní karta je nepřenosná.
 • Karta může být použita pouze v souladu s těmito Podmínkami. V případě, že Provozovatel zjistí neoprávněné použití Karty, je oprávněn ukončit členství příslušného účastníka v programu a zneplatnit Kartu bez zbytečného odkladu. Za neoprávněné použití Karty se považuje zejména poskytnutí Karty třetím osobám.
 • Účastník věrnostního programu Aquapalace Praha získává body za útratu v Aquapalace Praha (až na výjimky, které jsou uveřejněné na webových stránkách Provozovatele na www.aquapalace.cz). Body lze následně vyměnit za výhody/odměny při nákupu zboží či služeb. Seznam výhod/odměn je zveřejněný na webovém rozhraní Provozovatele na adrese www.aquapalace.cz.
 • Výhody věrnostního programu není možné vyměnit za hotovost.
 • Na žádost poskytne Provozovatel zákazníkovi informace o aktuálním bodovém stavu na věrnostní kartě.
 • Se zapojením do věrnostního programu zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů provozovatelem GMF AQUAPARK PRAGUE, a.s. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové adrese www.aquapalace.cz/gdpr.
 • Zrušit členství v programu má Provozovatel nárok v případě, že vyjde najevo, že člen programu jakýmkoliv způsobem zneužil mechanismus a výhody členství ve věrnostním programu.
 • Účastník programu je oprávněn kdykoliv podat žádost o zrušení své účasti v programu, a to zasláním žádosti o zrušení na e-mail info@aquapalace.cz.
 • Podmínky věrnostního programu Aquapalace Praha nabývají účinnosti od 1.1. 2022.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙